Reorganisatie?

In de huidige economische conjunctuur moeten veel bedrijven reorganiseren en zich aanpassen aan veranderde marktomstandigheden.

Reorganisatie?

Passief afwachten

Werknemers en leidinggevenden wachten passief af tot er meer duidelijkheid komt van het management team. De situatie op de werkvloer verslechtert.

Passief afwachten

Angst

De angst om verworven posities te verliezen werkt verlammend. Werknemers komen niet in beweging. Tussen werknemer en werkgever heerst een radiostilte.

Angst

De Klap

Het oordeel is uiteindelijk toch onverwacht en de persoonlijke wereld van de werknemer stort in. De werknemer ziet zichzelf als slachtoffer en vraagt veel van de organisatie ter compensatie.

De Klap

Nieuw begin

The Perfect Escape helpt werknemers om in beweging te komen. Door actief te werken aan een nieuw toekomstbeeld verandert de mindset van de werknemer. Hieruit ontstaat zelfregie waarbij de werknemer zijn of haar eigen verantwoordelijkheid neemt.

Nieuw begin

The Perfect Escape

The Perfect Escape realiseert premobiliteit door aan de hand van de metafoor van zelfstandige ondernemer, medewerkers hun intrinsieke motivatie te laten vinden. Dit vergroot hun mobiliteit en inzetbaarheid en versterkt de wendbaarheid van de organisatie in goede en in slechte tijden.

Neem contact op

The Perfect Escape
Klassieke Mobiliteit

Klassieke Mobiliteit

Er heerst passiviteit vanaf de aankondiging van het reductie besluit.
Het nadenken over toekomst door de werknemer begint pas na het ontslaggesprek. Een veranderende arbeidsmarkt heeft behoefte aan een andere mobiliteitsoplossing.

» Verder

Premobiliteit

Premobiliteit

Om werknemers in beweging te krijgen, moet in een zo vroeg mogelijk stadium actie ondernomen geworden. The Perfect Escape richt zich op premobiliteit en zorgt voor een autonome uitstroom vóór het daadwerkelijk ontslag bekend is.

» Verder

Resultaat

Resultaat

The Perfect Escape brengt werknemers in beweging. Door het stimuleren van externe orientatie, ontstaat zelfregie voor de eigen toekomst, inclusief potentieel zelf-vertrek. Dit is beter en aangenamer voor het individu, het bedrijf en de maatschappij.

» Verder

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Ontvang tips en ideeën hoe u als HR professional pre-mobiliteit kunt realiseren in uw organisatie.

» Verder