Inzet HR instrumentarium bij premobiliteit

Vraag: ¨Kan ons huidig HR instrumentarium bij premobiliteit worden ingezet?¨

Veel HR afdelingen hebben reeds instrumenten om de drijfveren en passies van werknemers in kaart te brengen. Meestal zijn werknemers verplicht hier aan deel te nemen en vormen ze een vast onderdeel van de loopbaanbegeleiding.

HR instrumentarium bij premobiliteitDergelijk instrumentarium wordt ingezet om de werknemer beter te laten functioneren en kan dus niet losgekoppeld worden van deze context; niet alleen vanuit werkgevers perspectief, maar ook niet vanuit de werknemerskant. Een werknemer zal bij het maken van deze testen een beperkt mentale context aanhouden. De werknemer beredeneert voornamelijk vanuit het doel om een goede beoordeling te krijgen en carriere te maken. De ontdekte passie en drijfveren zijn daardoor enigszins gefabriceerd. Er is dus sprake van een bias, die op zich overigens op zich niet erg is.

Echter, juist om deze reden kunnen deze tools en methodieken niet ingezet worden bij het premobiliseren van de workforce. Inderdaad, dankzij premobiliteit komen werknemers ook in aanraking met hun drijfveren en passies. Dit gebeurt echter vanuit hun eigen initiatief en op hun eigen manier, dus zonder de voorgenoemde mentale context. Door met een carte blanche zelfstandig op zoek te gaan naar passie en drijfveren, zonder de bijbehorende metingen, deadlines en KPI´s, komen werknemers in direct contact met hun authentieke zelf. Door zelf-ontdekking ontstaat auto-activatie die een heilig vuur doet branden bij de werknemer.

Uiteraard kan het zo zijn dat het HR instrumentarium op precies dezelfde passies en drijfveren uit komt als wat de premobiliserende werknemer zelf ontdekt. Het grote verschil hierin is dat de werknemer in het laatste geval de ontdekking echt snapt en er intrinsieke betekenis aan kan geven. In het eerste geval wordt het voornamelijk opgevat als een externe beoordeling (veroordeling?). Persoonlijkheidsqualificaties in kleuren, percentages, webdiagrammen en taartverdelingen brengen de werknemer niet in connectie met zijn ware zelf. Alleen self-discovery kan dat bereiken.

Premobiliteit gaat in de eerste plaats om het creeeren van beweging. Het voortijdig inzetten van HR tools kan dergelijke beweging belemmeren en zelfs in de kiem smoren. Het is aan te raden dit te scheiden van elkaar.


Geplaatst

in

door