Premobiliteit kost geld, maar heeft het gegarandeerde uitkomst?

Vraag: “Premobiliteit kost geld, maar heeft het gegarandeerde uitkomst?”

Mobiliteit heeft een duidelijk meetbaar resultaat voor ogen: het buiten de organisatie plaatsen van een aantal werknemers. Dit doel heeft een financieel kostenplaatje dat zich redelijk eenvoudig laat berekenen. Bij aanbestedingstrajecten wordt daarom vooral de focus gelegd op kosten.

Korte termijn
Sturen op kosten heeft doorgaans een korte termijn focus. Daar waar de kosten naar beneden worden gebracht, heeft dat doorgaans effect op de kwaliteit. De effecten daarvan worden meestal pas op een later moment zichtbaar. Dat dit op termijn juist leidt tot kostenverhoging, is daardoor op het moment van besluiten niet zichtbaar.

Investering
Het directe financiële resultaat van premobiliteit veel minder duidelijk te meten. Hoewel de overduidelijke veroorzaakte beweging niet goed vast te leggen is in getallen, ziet men wel degelijk een paradigm shift op de werkvloer en zullen de eerste werknemers zich aanmelden vrijwillig het bedrijf te verlaten. Premobiliteit is dan ook een investering, die zich op den duur meer dan terug laat betalen.

De return-on-investment van premobiliteit kan na verloop van tijd berekend worden. Reductiekosten worden bespaard; verkorting van het dienstverband van de autonome uitstromers en minder juridische en HR ondersteuning is nodig.

Daarnaast zijn er andere, zoniet belangrijkere, zaken die gerealiseerd worden met een dergelijke investering. Te denken valt aan:

Behoud van sociaal imago

  • Verantwoorde begeleiding van medewerkers naar bestaan als ondernemer
  • Verlaging van uitkeringsafhankelijkheid

Continuïteit van de organisatie

  • Minder aandacht management voor vertrekkende medewerker
  • Verlichting van overlevingsschaamte bij blijvende collega’s

Zelfbewuste en zelfredzame medewerkers

  • Externe oriëntatie heeft ook meerwaarde voor blijvende medewerkers
  • Blijvende werknemers zijn ondernemender (intrapreneurship)

Groei
Premobiliteit zorgt juist voor groei. Enerzijds levert het zelfbewuste werknemers op die hun persoonlijke groei willen koppelen aan de groei van de organisatie.

Anderzijds resulteert het in een autonome uitstroom met ex-werknemers die ambassadeurs zijn van het bedrijf. Zij zijn de katalysator voor toekomstige klanten, werknemers, leveranciers, marketing en brand equity. Zij bouwen en waarborgen, het corporate social image, geloofwaardig en uit vrije wil.


Geplaatst

in

door