Wat is premobiliteit?

Premobiliteit:
de mate waarin werknemers zelfstandig willen veranderen van positie op de arbeidsmarkt

Om bovenstaande definitie van het woord premobiliteit goed te begrijpen, is het van belang eerst om een duidelijk beeld te vormen waar de term (arbeids)mobiliteit voor staat. Er bestaan verschillende definities op internet:

Arbeidsmobiliteit:

  • De mate waarin mensen veranderen van werkgever, beroep en van regio op de arbeidsmarkt.
  • Een maatstaf voor de bereidheid van werkkring of beroep te veranderen.
  • (De mate van) verandering van de positie van werknemers op de arbeidsmarkt door wisseling van baan of verandering van functie, bijvoorbeeld door promotie of demotie
  • De mate waarin mensen bereid en in staat zijn te veranderen van werkgever, van beroep en van regio op de arbeidsmarkt.

In alle bovenstaande definities gaat het duidelijk om de capaciteit en/of capabiliteit van de werknemer om te veranderen.

Het is opvallend dat werknemers (én werkgevers!) vaak passief wachten op een situatie waarin mobiliteit ineens een rol gaat spelen. Hierbij kan men denken aan downsizing, reorganisaties, verkoop van een bedrijfstak, etc. Op korte termijn wordt bepaald waar een werknemer een nieuwe toekomst kan beginnen. Zeker gezien de tijdsdruk gaat het hier vaak om het louter vinden van een technische match.

Mobiliteit gaat echter niet over de wens van de werknemer om te veranderen. Dat is waar premobiliteit zich mee bezighoudt; wat wil de werknemer écht en hoe kan de werknemer hier zelf pro-actief aan werken?

Premobiliteit:
de mate waarin werknemers zelfstandig willen veranderen van positie op de arbeidsmarkt


Geplaatst

in

door