Tag: ontdekken drijfveren premobiliteit

  • Inzet HR instrumentarium bij premobiliteit

    Vraag: ¨Kan ons huidig HR instrumentarium bij premobiliteit worden ingezet?¨ Veel HR afdelingen hebben reeds instrumenten om de drijfveren en passies van werknemers in kaart te brengen. Meestal zijn werknemers verplicht hier aan deel te nemen en vormen ze een vast onderdeel van de loopbaanbegeleiding. Dergelijk instrumentarium wordt ingezet om de werknemer beter te laten…