intrapreneur training

Intern ondernemerschap

Voor veel HR managers en directors is de grootste uitdaging van deze tijd om werknemers in beweging te krijgen. De onzekerheid die de huidige economische conjunctuur met zich meebrengt speelt daar zeker een grote rol in. De premobiliteitsoplossingen van The Perfect Escape zijn gebaseerd op externe orientatie als zelfstandig ondernemer. De nadruk ligt hier met name op het woord orientatie; het denken,...

Read more