Intern ondernemerschap

Voor veel HR managers en directors is de grootste uitdaging van deze tijd om werknemers in beweging te krijgen. De onzekerheid die de huidige economische conjunctuur met zich meebrengt speelt daar zeker een grote rol in.

De premobiliteitsoplossingen van The Perfect Escape zijn gebaseerd op externe orientatie als zelfstandig ondernemer. De nadruk ligt hier met name op het woord orientatie; het denken, doen en experimenteren met nieuwe mogelijkheden. De uiteindelijke beslissing van de werknemer ligt volledig in handen van de werknemer zelf. Dit is volledig in lijn met de gedachte achter duurzame inzetbaarheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

De externe orientatie zorgt voor een verandering van de mindset van de deelnemer. Een organisatorische verandering kan alleen plaatsvinden als het wordt ondersteund in de minds van de betrokkenen. The Perfect Escape heeft een speciaal programma ontwikkeld om juist het intern ondernemerschap te stimuleren.

In de “Mind Your Own Business” training laten deelnemers bestaande gedragspatronen los en genereren nieuwe kansen binnen de eigen organisatie.

Neem contact op met info[@]theperfectescape.nl voor meer informatie.


Geplaatst

in

door