Disclaimer

1. Doel en gebruik website
Deze website is bedoeld om bezoekers van de website te informeren over de dienstverlening van The Perfect Escape. De website geeft een overzicht van producten, diensten en de dienstverlenende organisatie The Perfect Escape. Tevens biedt de website de mogelijkheid om informatie te downloaden.

De bezoeker van deze website is slechts bevoegd tot het raadplegen of oproepen van de website. Het is de bezoeker van deze website onder geen enkel beding toegestaan de verkregen informatie anders toe te passen dan voor eigen gebruik, laat staan te vermenigvuldigen of op enige andere wijze te exploiteren of benutten.

2. Rechten
Aan de informatie die gepubliceerd is op de The Perfect Escape website kunnen geen rechten, in welke vorm dan ook, verkregen worden. Op alle van The Perfect Escape afkomstige offertes zijn de The Perfect Escape algemene voorwaarden van toepassing.

3. Links naar andere websites
Deze website bevat onder meer links naar andere websites. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden, respectievelijk de websites waarvan uit deze website bezocht kan worden, zijn mogelijkerwijze niet in beheer van The Perfect Escape. Onder geen enkel beding neemt The Perfect Escape verantwoordelijkheid voor websites die via een link aan de website van The Perfect Escape zijn gekoppeld.

4. Correct functioneren
The Perfect Escape streeft er naar om haar website voortdurend toegankelijk te houden, maar kan er niet voor instaan dat dit onder alle omstandigheden en op alle tijdstippen ook het geval is. The Perfect Escape aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet (tijdig) kunnen bezoeken of het niet (volledig) kunnen raadplegen van haar website.

5. Correctheid van informatie op de website
The Perfect Escape streeft naar correcte informatieverstrekking middels haar website. Ondanks ons streven is het mogelijk dat de website onvolkomenheden bevat. Indien u dit mocht waarnemen verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen zodat wij dit kunnen aanpassen.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *