Blog

Premobiliteit is Promobiliteit

In strijd met wat men zou verwachten, het startpunt van een succesvolle premobiliteitsimplementatie ligt niet bij de werknemers. Werknemers reageren ‘slechts’ op de situatie en omgeving zoals die gecreëerd wordt door Personeelszaken. Alle activiteit rond premobiliteit begint daarom juist bij de HR afdeling. Of, nog specifieker, het begint in de mindset van de betrokken HR professionals....

Read more

Het grote taboe rond Duurzame Inzetbaarheid

De werkende beroepsbevolking krimpt en vergrijst. Er zijn minder mensen beschikbaar voor de arbeidsmarkt, en werknemers worden steeds ouder. De overheid zet daarom ook flink in op Duurzame Inzetbaarheid. Duurzame Inzetbaarheid – Goed en gemotiveerd je werk kunnen doen, nu en in de toekomst. Gaan uw werknemers fluitend naar hun werk? Investeren in gezonde, competente, gemotiveerde werknemers...

Read more

Intern ondernemerschap

Voor veel HR managers en directors is de grootste uitdaging van deze tijd om werknemers in beweging te krijgen. De onzekerheid die de huidige economische conjunctuur met zich meebrengt speelt daar zeker een grote rol in. De premobiliteitsoplossingen van The Perfect Escape zijn gebaseerd op externe orientatie als zelfstandig ondernemer. De nadruk ligt hier met name op het woord orientatie; het denken,...

Read more

Premobility

Premobiliteit is een in Nederland steeds bekender begrip. Buiten onze grenzen is het een stuk onbekender. Sterker nog, een simpele internetsearch levert niets op. Vandaar deze blogpost. Een vertaling in het Engels, met beschrijving. Premobility: The extend to which employees are willing to change their position in the labour market. Nota bene: Mobiliteit laat zich vertalen door Labour Mobility, deze...

Read more

Wat is premobiliteit?

Premobiliteit: de mate waarin werknemers zelfstandig willen veranderen van positie op de arbeidsmarkt Om bovenstaande definitie van het woord premobiliteit goed te begrijpen, is het van belang eerst om een duidelijk beeld te vormen waar de term (arbeids)mobiliteit voor staat. Er bestaan verschillende definities op internet: Arbeidsmobiliteit: De mate waarin mensen veranderen van werkgever, beroep...

Read more